Den otroliga hjärnan

I århundraden har vi försökt förstå vad som gör oss människor unika. Är det vårt sätt att kommunicera? Eller vår förmåga att använda verktyg för att komplettera våra ganska svaga kroppar? Eller är det att vi kan tänka oss det otänkbara – att uppfinna och bygga apparater som tar oss till det mikroskopiska såväl som till det kosmiska? Faktum är att våra ”övermänskliga” kapaciteter i grunden beror på 1,3 kilo grått material i vårt huvud.

Join to save