Jordens framtid

Här får du reda på vår planets hälsotillstånd, både i vilt och civiliserat tillstånd: haven, klimatförändringarna och de glömda landskap som är nödvändiga för liv. Och du får veta att det inte är överbefolkning som vi bör bekymra oss om, utan överkonsumtion. Läs mer om de åtgärder, stora som små, som vidtas för att rädda jorden från naturkatastrofer som jättetsunamier och asteroidnedslag till hot som människan själv skapar, såsom den globala uppvärmningen. Du får också upptäcka hur tekniken tar över våra städer och hjälper oss att göra livet enklare, och ständigt mer uppkopplat.

Join to save