Luftkrig

När första världskriget startade var krig i luften en närmast okänd stridsform. Vid krigets slut hade alla parter byggt upp stora flygstyrkor som kämpade om herravärldet bland molnen. I alla krig efter, och särskilt under andra världskriget, har luftrummet varit helt avgörande för seger eller nederlag.

Join to save