Napoleon – Triumfer och tragedier

En av världens mest kända krigsherrar och kejsare är Napoleon Bonaparte. Som ett barn av revolutionen klev han fram som Frankrikes räddare och ledde landet ut ur kaos och uppror. Hans ambitioner steg med framgången och han kunde kröna sig själv som kejsare 1804, bara elva år efter att Ludvig XVI avsattes och halshöggs. Från 1797 och fram till nederlaget i Moskva 1812 var Napoleon den mest fruktade och skickliga fältherren världen skådat på många hundra år. Han lade nästan hela Europa under sig, med undantag av England, som skulle förbli hans ärkefiende. Han klarade inte att erövra Ryssland och efter sitt fatala fälttåg 1812 sjönk han sakta ihop. Det slutgiltiga nederlaget kom vid Waterloo i juni 1815.

Join to save