Vetenskapens guide till: Vår planets framtid

 ”Värre torka. Mer översvämningar. Stigande havsnivåer … Det är en väg vi kan ta. Den andra vägen är att omfamna människans uppfinningsrikedom och göra någonting åt problemet.” BARACK OBAMA 

”Vi måste bara anpassa oss till en varmare och annorlunda värld. Det är inte nödvändigtvis en sämre värld.” JAMES LOVELOCK 

”Vi behöver ett energimirakel. Det låter kanske för otroligt för vissa, men inom vetenskapen inträffar mirakel hela tiden.” BILL GATES 

Join to save