Vägen till lycka

Det är inte alltid lätt att ta hand om sig själv, men att lyssna till sitt inre är en av de viktigaste aspekterna av mindfulness. Här följer 10 frågor som du kan ställa till dig själv för att uppnå ett lyckligare och mer passionerat jag.

Att leva sitt drömliv handlar om mer än att bara bocka av saker på sin bucket list. Det handlar om att utveckla självförtroendet, verkligen lyssna på sig själv och vara klok nog att följa sitt hjärtas råd. Så vilket är ditt verkliga mål i livet? Om du liksom de flesta inte riktigt vet det, behöver du ägna lite tid åt introspektion.
Var beredd att betrakta ditt liv som en resa som är mycket större och har ett betydligt klarare mål än du  hittills kunnat föreställa dig. För att komma iväg ut på din resa mot bestående lycka är det viktigt att du ställer rätt frågor. Börja med de här, som Eden Clark och John Germain Leto har tagit fram under sitt arbete som energimedicinterapeuter och livs- och själscoacher, för att hitta rätt riktning.

1. Är jag lycklig?

Det är en enkel fråga och själva grunden för tillvaron. Hitta en lugn stund, stanna upp och fråga dig: Är jag lycklig? Var uppmärksam på eventuella fysiska förnimmelser som kan dyka upp. Kändes det som en sammandragning eller utvidgning i kroppen? Känns det som att du har en hård knut i magen? Känns hjärtat lätt och öppet? Att leva ett mer meningsfullt liv är en fråga om känslor, inte en tankekonstruktion. Dina känslor är en bra prövosten, liksom din fysiska kropp. Så när du frågar dig själv om du är lycklig, försök känna efter inne i dig själv för att hitta svaret. Det finns där.

2. Hur ofta ger jag mig tid för stillhet?

Det här handlar inte om att ta en veckas semester, det kan vara 60 sekunders eller bara några få minuters ostörd egentid. Att leva själfullt handlar om att sakta ner och utveckla medvetenhet om nuet. Vi lever våra liv i ett enastående tempo som driver oss, eller snarare slungar oss, framåt. Ofta är det inte förrän vi kraschar in i väggen eller råkar ut för en större kris som vi tvingas stanna upp, andas och reflektera över helheten.

3. När har jag känt mig mest levande och lycklig?

Tänk tillbaka på ett tillfälle i ditt liv när du känt dig som mest levande och lycklig. Vad gjorde du som fick dig att känna så? Var det en känsla av frihet, äventyr eller ledarskap? Eller kanske att vara till hjälp för andra? Oavsett vilken känslan var, är den en ledtråd till var du har dina inneboende gåvor, till det som får din själ att lysa.

4. Litar jag på min inre vägledning?

Möjligheten att ställa egna frågor och få egna svar, utan kritik från andra, står i centrum för varje själfullt liv. Det handlar om att ratta in din inre visdom och lita på dess budskap. Det enda sättet är att fördjupa relationen till dig själv, fri från filter av rädsla och tvivel, och fri från andras idéer och förväntningar. Dessa filter byggs upp över tid och kan grumla din förmåga att fatta beslut som är i linje med ditt högsta goda.

5. Kan jag släppa taget om det förflutna?

Alltför ofta fattar vi beslut baserat på negativa erfarenheter som vi försöker undvika att återskapa. För att kunna göra det skärmar vi ofta av oss från nya upplevelser, äventyr och till och med människor. I slutänden ligger det frihet i att förlåta, släppa taget och övervinna smärta istället för att återuppleva gamla trauman eller oförrätter. Rikta fokus mot vad du vill istället.

6. Förväntar jag mig alltid ett visst resultat?

Du kan inte fylla en kopp som redan är full. Det betyder att du inte kan närma dig en ny situation, en ny relation eller ett nytt jobb med det som du tror att du vet kommer att ske. När du gör det lämnar du inte utrymme för det oväntade, det underbara eller till och med mirakulösa. Prova att utgå från Jag kanske inte vet. Det ger dig möjlighet att vara öppen för att något eller någon är annorlunda mot vad du tidigare har upplevt. När du möter livet på detta öppna sätt tillåter du också universum att konspirera för din räkning. Så gör dig av med alla förväntningar. Universum kommer alltid att drömma större än du gör.

7. Vilka är de största såren jag har läkt?

Tänk på de stunder i livet då du har ställts inför dina svåraste prövningar. De erfarenheterna är också fantastiska gåvor, oavsett hur djup smärtan var. De ger dig ledtrådar till vad det är meningen att du ska lära dig i detta liv och hur du kan dela med dig till andra av de lärdomar prövningarna har gett dig. De är både din styrka och din potential.

8. Följer jag mitt hjärta eller lyssnar jag på min hjärna?

Hjärtat ljuger aldrig, men det gör hjärnan. Vi kan överanalysera, tvivla och rationalisera nästan allt eftersom hjärnan gillar stabilitet och en stegvis process. Men hjärtat är icke-linjärt och inkännande. Så medan hjärnan kan få en att tro att det är bäst att inte ta risker och att undvika att återuppleva det förflutnas smärta, känner hjärtat vägen till lycka.

9. Ser jag att livet bjuder på ett överflöd?

Vi får lära oss att världen är full av ”inte tillräckligt” när universum i själva verket erbjuder överflöd i alla former. Titta på var du lägger fokus. Brukar du klaga över vad du inte fick, istället för att glädjas över det du fick? Överflödet kommer när du inser att du kan få vad du behöver – varje dag.

10. Tror jag att jag kan skapa det liv jag vill?

Dina tankar, handlingar och känslor avgör hur ditt liv ser ut. Om du inte tror att du har makten, låter du andra bestämma över ditt liv och din lycka. Och när du överlåter den makten till andra, begränsar du dina möjligheter. Du ska veta att genom att lyssna på ditt hjärta och din inre röst kan du verkligen skapa – och leva – det liv du vill. Allt är möjligt.